Zbiór aktów prawa miejscowego 2010-2014

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 268/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku r. z dnia 28.11.2014 r., poz. 10760
zobacz »
2. Uchwała nr 267/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia redniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku r. z dnia 28.11.2014 r., poz. 10759
zobacz »
3. Uchwała nr 258/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku r. z dnia 03.10.2014 r., poz. 9167
zobacz »
4. Uchwała nr 255/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych Wchodzi w życie z dniem podjęcia z dnia 03.10.2014 r., poz. 9166
zobacz »
5. Uchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 10.07.2014 r., poz. 6703
zobacz »
6. Uchwała nr 245/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 09.06.2014 r., poz. 5905
zobacz »
7. Uchwała nr 242/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób jej przyznawania Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 09.06.2014 r., poz. 5904
zobacz »
8. Uchwała nr 239/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia z dnia 09.06.2014 r., poz. 5903
zobacz »
9. Uchwała nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 09.06.2014 r., poz. 5902
zobacz »
10. Uchwała nr 233/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 22.04.2014 r., poz. 4237
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies