Zbiór aktów prawa miejscowego 2010-2014

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
11. Uchwała nr 223/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 12.03.2014 r., poz. 2471
zobacz »
12. Uchwała nr 222/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.03.2014 r., poz. 2470
zobacz »
13. Uchwała nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2010 Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 r. z dnia 20.02.2014 r., poz. 1587
zobacz »
14. Uchwała nr 212/XXVIII/2014 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 13.02.2014 r., poz. 1430
zobacz »
15. Uchwała nr 205/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. z dnia 30.12.2013 r., poz. 13663
zobacz »
16. Uchwała nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2018 wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. z dnia 30.12.2013 r., poz. 13662
zobacz »
17. Uchwała nr 201/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 30.12.2013 r., poz. 13661
zobacz »
18. Uchwała nr 198/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2014 wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. z dnia 17.01.2014 r., poz. 427
zobacz »
19. Uchwała nr 192/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Maszewo Duże Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z dnia 05.12.2013 r., poz. 12656
zobacz »
20. Uchwała nr 190/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy Stara Biała Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. z dnia 05.12.2013 r., poz. 12655
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies