Zbiór aktów prawa miejscowego 2014-2018

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
11. Uchwała nr 56/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2019 r., poz. 8841
zobacz »
12. Uchwała nr 55/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2019 r., poz. 8840
zobacz »
13. Uchwała nr 314/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.12.2018 r., poz. 12091
zobacz »
14. Uchwała nr 312/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z dnia 20.11.2018 r., poz. 11297
zobacz »
15. Uchwała nr 311/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z dnia 19.11.2018 r., poz. 11214
zobacz »
16. Uchwała nr 301/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2019 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z dnia 23.10.2018 r., poz. 10000
zobacz »
17. Uchwała nr 298/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na granicy miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23.08.2018 r., poz. 8059
zobacz »
18. Uchwała nr 297/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z dnia 23.08.2018 r., poz. 8084
zobacz »
19. Uchwała nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23.08.2018 r., poz. 8058
zobacz »
20. Uchwała nr 287/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27.06.2018 r., poz. 6568
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies