Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
11. Uchwała nr 422/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 368/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2023 r., poz. 11749
zobacz »
12. Uchwała nr 417/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11444
zobacz »
13. Uchwała nr 415/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11442
zobacz »
14. Uchwała nr 414/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11441
zobacz »
15. Uchwała nr 413/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11440
zobacz »
16. Uchwała nr 412/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11439
zobacz »
17. Uchwała nr 411/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11438
zobacz »
18. Uchwała nr 410/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2023 r., poz. 11437
zobacz »
19. Uchwała nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 30.09.2023 r. z dnia 05.10.2023 r., poz. 11030
zobacz »
20. Uchwała nr 400/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała oraz gminy, z którą zawrze stosowne porozumienie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z dnia 04.09.2023 r., poz. 9768
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies