Proboszcz parafii Biała
ks. kan. Jan Deptuła

ks. kan. Jan DeptułaUrodził się 9 maja 1948r. jako syn Jana i Mieczysławy z domu Gocał, w Nowej Osuchowej, w parafii Poręba nad Bugiem (obecnie diecezja łomżyńska). Edukację szkolną rozpoczął w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, po ukończeniu którego podjął studia w WSD, gdzie przygotowywał się do kapłaństwa. 15 czerwca 1975 r. w katedrze płockiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Pierwszą parafią, w której zaczął pracować była parafia pw. św. Szymona i Tadeusza w Szelkowie (obecnie diecezja łomżyńska).
Po trzech latach pracy, w 1978r. został skierowany do pracy w parafii Bieżuń, w dekanacie żuromińskim. Po roku i czterech miesiącach, otrzymał nominację na wikariusza w Ciechanowie, a następnie w Sadłowie, w dekanacie rypińskim. W 1983 roku został przeniesiony na wikariat do Radzanowa nad Wkrą, w dekanacie strzegowskim, gdzie przepracował ponad trzy lata. Kolejnym etapem w jego posłudze kapłańskiej była praca na wikariacie w parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie Wólce. W roku 1987 został proboszczem parafii pw. św. Floriana w Krysku, w dekanacie płońskim. Była to jego pierwsza, samodzielna parafia. Przez siedemnaście lat duszpasterzowania dbał o życie religijne w dwóch ośrodkach – w kościele parafialnym i kaplicy w Szczytnie, której budowę rozpoczął ks. Andrzej Peła. Ksiądz Jan przeprowadził prace wykończeniowe w kaplicy, która odtąd służy mieszkańcom pobliskich miejscowości: Szczytna, Szczytnik, Michalinka i Poczernina. W maju 2004r. biskup Roman Marcinkowski poświęcił ukończoną polichromię w kryskim kościele. Dwa miesiące później, 27 czerwca ks. Deptuła, pożegnał się z wiernymi, przechodząc do parafii pw. św. Marcina w Ligowie.
W tym samym roku biskup Stanisław Wielgus odznaczył go tytułem honorowym kanonika. Po pięciu latach pracy w Ligowie, w marcu 2009 roku ks. kan. Jan Deptuła został mianowany przez biskupa Piotra Liberę proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka.