Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.

Wniosek może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Refundacja przysługuje osobie spełniającej kryterium dochodowe oraz korzystającej z ogrzewania gazowego zgłoszonego lub wpisanego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe, gdy:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:
• 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r.,
• 2023 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 r.

Wniosek można złożyć:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą aplikacji mObywatel i skrzynki elektronicznej ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wskazówki jak podpisać dokument elektroniczny podpisem zaufanym dostępne są na poniższej stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy składać oddzielnie za 2023 r. i za 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(24) 367-66-36 lub tel. kom. 731 039 500.

Do pobrania:
docxWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024__r.docx53.4 KB
docxWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2023__r.docx55.44 KB
pdfUlotka_dla_wnioskodawcy.pdf768.4 KB (2023r.)
pdfObowiązek_informacyjny_-_refundacja_VAT.pdf89.59 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies