Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego już działa!

InformacjaWypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i  wspomagającego już działa!

Głównym zadaniem naszej wypożyczalni jest ułatwienie dostępu osobom niesamodzielnym do bezpłatnego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wypożyczalnia dedykowana jest osobom powyżej 60 roku życia, osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym i prowadzona jest w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

W naszej wypożyczalni będzie można bezpłatnie wypożyczyć: balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, rotory do kończyn górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, łóżka antyodleżynowe.

Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są osoby mieszkające na terenie Gminy Stara Biała, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że są osobami niesamodzielnymi i wymagają danego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego.

Godziny otwarcia wypożyczalni:

- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 7:00 – 15:00;

- w środy w godzinach 8:00 – 16:00

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego została utworzona w ramach realizacji projektu RPMA.09.02.01-14-c715/19 pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE STARA BIAŁA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

logoprojektzwok

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do przeczytania szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie oraz do kontaktu z pracownikiem gminy pod numerem telefonu 24 366 87 29, pokój 5.

pdfRegulamin_sprzetu_pielęgnacyjnego_i_wspomagającego.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Wykaz_sprzętu_pielęgnacyjnego_i_wspomagajacego.pdf

pdfZałącznik_nr_2_Wniosek_o_uzyczenie_sprzętu.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Umowa_uzyczenia_sprzętu.pdf

pdfKlauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies