Jubileusze 60- i 50-lecia złożenia ślubów zakonnych obchodziły 4 sierpnia w Białej
83-letnia s. M. Adelajda Kupiec
i 77-letnia s. M. Deodata Kozłowska.

Obie należą do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie jubileuszowej Eucharystii pod przewodnictwem bp. Piotra Libery odnowiły złożone przed laty śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Obie zakonnice w domu zakonnym na terenie diecezji płockiej pracowały na rzecz Domu Samotnej Matki, w pralni i ogrodzie. Natomiast s. Kozłowska wcześniej pracowała m.in. w Czechach i w Rzymie.

Bp Libera zwracając się do jubilatek powiedział, że spotykając Chrystusa każdy człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia, bo to on jest „prawdziwą nowością ludzkiego życia”, przerastającą ludzie oczekiwanie. Ordynariusz płocki odwołał się także do słów bł. Jana Pawła II, że każdy jubileusz „stanowi szczególny rok łaski, którą dana osoba otrzymała”. Prosił, by starać się wydobyć z jubileuszu jego „duchową wartość i moc” oraz wierzyć, że nasze życie jest „częścią historii zbawienia”.
Życzył także siostrom, aby jubileusz profesji zakonnej był „czasem obfitującym w łaski”, a Matka Boża swoim wstawiennictwem wyjednywała im nowe siły duchowe
i fizyczne w „radosnym świadczeniu o Chrystusie”, który niegdyś wybrał i powołał siostry.

„Zarówno dla sióstr jubilatek, jak i dla gości, jubileuszowe uroczystości zakonne były bardzo głębokim przeżyciem, wspólnotowym i liturgicznym. Dla sióstr jubilatek był to czas wielkiego przeżycia i wzruszenia, doświadczonego w dniu pogłębienia więzi z Jezusem Chrystusem. Były one także świadome łask, płynących w roku jubileuszu” – mówiła po uroczystości s. M. Tobiasza Wilkosz, przełożona domu zakonnego Zgromadzenia Sióstra Matki Bożej Miłosierdzia w Białej.

Źródło:

http://gosc.pl/doc/1223471.60-i-50-lat-w-zakonie