Wikariusz w parafii Biała w latach 1796-1802
Proboszcz parafii Biała w latach 1802-1817

Urodził się 4 marca 1770 roku w Sochocinie Pradze, w parafii Blichowo, w województwie płockim. Uczył się szkołach wydziałowych w Płocku. W roku 1790 wstąpił do seminarium płockiego, gdzie pobierał nauki z teologii, filozofii i historii kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął w 1793r. i otrzymał skierowanie na wikariat
w Sońsku, gdzie pracował przez trzy lata. W roku 1796 został wikariuszem w Białej. Swoje obowiązki pełnił przez 6 lat. Pierwszego listopada 1802r. został proboszczem w Białej. Oprócz probostwa otrzymał kanonię katedralną płocką.

Ksiądz Ważyński jest autorem niezwykle cennego opisu sytuacji ówczesnego kościoła parafialnego i życia mieszkańców parafii, sporządzonego na potrzeby wizytacji zarządzonej przez biskupa Prażmowskiego we wszystkich parafiach diecezji w roku 1817. Dalsze losy ks. Ważyńskiego nie są udokumentowane. Zmarł w 1830 r.