Schola Rachel przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej powstała na przełomie września i października 2003 roku, a stanowiło ją początkowo sześć dziewcząt w wieku 12-13 lat. Przez kolejnych 5 lat zespół wzbogacał swoim śpiewem liturgię niedzielnych Mszy Świętych; dodatkowo w Wielki Piątek prowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z biegiem czasu zaczął śpiewać również na ślubach.

Przez cały ten czas grupa nie miała opiekuna. Dziewczęta same przygotowywały pieśni, a w razie wątpliwości co do ich wyboru, pomocą służył ówczesny proboszcz - ks. Janusz Zdunkiewicz. Próby odbywały się w soboty w salce parafialnej. Jednak nie był to czas poświęcony wyłącznie ćwiczeniu pieśni. Próby wypełniały też wspólne rozmowy, które pogłębiały wzajemne więzi. Warto dodać, że schola nie ograniczała się wyłącznie do śpiewania. W ciągu roku - za zgodą księdza proboszcza - organizowała Wigilię, Andrzejki.

W lutym 2006 roku w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbywały się eliminacje do Sacrosongu Diecezjalnego, w których grupa wzięła udział. Dziewczęta zaśpiewały tam dwie pieśni. Ich wykonanie tak bardzo spodobało się jury, że schola zajęła I miejsce, a to dało jej możliwość wzięcia udziału w Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej Sacrosong 2005/2006. Odbył się on 20 maja 2006 roku również w parafii św. Jadwigi Królowej. Zespół wykonał tam utwory: „Chrystus Pan, Boży Syn” oraz „My Jego dzieci”, co zaowocowało zdobyciem wyróżnienia. Schola dwukrotnie uczestniczyła w Cecyliadzie odbywającej się w kościele św. Stanisława Kostki w Płocku. Udział w tym konkursie wymagał obrania oficjalnej nazwy zespołu. Najbardziej trafnym pomysłem okazało się hebrajskie słowo Rachel oznaczające „owieczkę, jagnię” - utożsamia ono grupę ze wspólnotą - owczarnią, której Pasterzem jest Jezus Chrystus.

Dziś większość dziewcząt studiuje poza Płockiem, stąd wynikają trudności w spotkaniu się razem w jednym terminie. Jednak co roku niezmiennie schola przygotowuje Wielkopiątkową Drogę Krzyżową. Ponadto zespół okazjonalnie śpiewa na niedzielnych Mszach Świętych, a także na ślubach.

Z biegiem lat skład scholi ulegał zmianie. W chwili obecnej należą do niej:

Ewelina Różycka
Monika Pruszkowska
Katarzyna Portalska
Ewa Portalska
Magdalena Kwiatkowska
Paulina Kiciak
Maria Kiciak
Ewa Dąbrowska

„Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach,
i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”
Ef 5, 19