Jubileusze małżeńskie


W niedzielę, 18 lutego gościliśmy w naszej parafii ks. Janusza Nawrockiego, który jest proboszczem w parafii św. Barbary
w Modlinie i buduje tam nowy kościół.
Ks. Janusz przez cały dzień głosił kazania,
w których dzielił się trudami i radościami
w dziele budowy świątyni. Wspieraliśmy go naszą modlitwą i ofiarami materialnymi.
Życzymy dużo sił i wytrwałości
w tym niełatwym dziele!