Aktualności

Milionowe zmiany w budżecie

Podczas LII sesji Rady Gminy Stara Biała radni dokonali milionowych zmian w budżecie gminy na ten rok. Zdecydowali także o kolejnym przedłużeniu prac Komisji Rewizyjnej, która zajmuje się kontrolą problemową w Urzędzie Gminy w zakresie procedowania oraz wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”, czyli na wykonanie przez gminę dokumentacji przebudowy drogi.
Na LII sesji, która odbyła się w środę, 27 marca, pojawili się wszyscy radni. Byli też zgodni w swoich decyzjach, bo wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami wójt, Sławomir Wawrzyński poinformował, że zostały otwarte oferty na budowę żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym. – Najtańsza z nich opiewa na kwotę prawie 34 mln zł. Pozostałe to blisko 35 mln zł i prawie 38 mln zł. Teraz będziemy sprawdzać oferty pod kątem formalnym, ale uważam, że możemy myśleć o bliskim podpisaniu umowy na realizację tej inwestycji – mówił wójt. Poinformował także, że zostały otwarte oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Ogorzelicach i że wkrótce także to przedsięwzięcie będzie realizowane.
Wójt zaznaczył, że zapoznanie się z ofertami na budowę żłobka i przedszkola pozwoliło na przesunięcie środków finansowych w budżecie gminy na ten rok. – Mimo, że oferty przekraczają 30 mln zł, czyli kwotę, którą zaplanowaliśmy w latach 2024 i 2025 na inwestycję, to nie jest ona zagrożona. Dostaniemy bowiem ok. 5 mln zł dotacji z programu „Maluch +”. Na dodatek ostatnich płatności będziemy dokonywać w 2026 r. Dlatego teraz mamy wolne środki na inne zadania – mówił wójt.
Zmiany w budżecie
Ostatecznie zmiany w budżecie dotyczą m.in.:
• Zwiększenia o 4,5 mln zł środków przeznaczonych na inwestycję „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”. Całkowity szacowany koszt budowy 34,5 mln zł.
• Zwiększenia o ponad 4 mln zł środków na podwyżki dla nauczycieli
• Podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” o kwotę 1 240 000 zł na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej na ulicy Azaliowej w Nowych Proboszczewicach oraz w Wyszynie i Mańkowie
• Zwiększenia o 2 mln zł wydatków na inwestycję „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała”. Chodzi o budowę ulic Leśnej, Wierzbowej oraz Reja. Przewidywany koszt realizacji całej inwestycji to 10 mln zł, a zakres prac dotyczy ulic Tuwima, Gałczyńskiego, Brzechwy, Leśnej, Wierzbowej oraz Reja
• Zwiększenia o 2 mln zł wydatków na inwestycję „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Brwilno”. Chodzi o budowę ulic Wiślanej, Weneckiej i Makowej. Przewidywany koszt całej inwestycji to 5,1 mln zł, a zakres prac dotyczy ulic Konwaliowej, Na Wzgórzu, Makowej, Wiślanej i części Weneckiej
• Zwiększenia o 600 tys. zł środków na kwestie związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej budowy dróg
• Wprowadzenia do realizacji nowych inwestycji drogowych:
- Budowy ul. Wycinki w Maszewie Dużym (szacowany koszt 2,65 mln zł)
- Budowy ul. Lazurytowej w Ludwikowie (szacowany koszt 2,5 mln zł)
- Budowy ul. Stokrotkowej w Nowych Proboszczewicach (szacowany koszt 2 mln zł)
- Budowy ul. Malinowskiego w Maszewie (szacowany koszt 1,5 mln zł)
- Budowy ul. Radosnej w Mańkowie (szacowany koszt 450 tys. zł)
- Budowy ul. Spokojnej w Starych Proboszczewicach (szacowany koszt 270 tys. zł)
- Budowy ul. Malachitowej w Ludwikowie (szacowany koszt 250 tys. zł)
Przedłużony termin
Oprócz zmian w budżecie radni zajęli się też uchwałą dotycząca przedłużenia terminu prac Komisji Rewizyjnej. Komisja prowadzi w Urzędzie Gminy kontrolę problemową w zakresie procedowania oraz wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”, czyli na wykonanie przez gminę dokumentacji przebudowy drogi.
Komisja pracuje od czerwca ub.r. Pierwotnie miała zakończyć prace do końca września 2023 r. Zajmuje się tą sprawą na wniosek radnego Huberta Murawskiego. Po raz kolejny radni musieli przedłużyć termin jej prac. A to dlatego, że Komisja Rewizyjna nadal nie ma odpowiedzi na swoje pytania od zarządcy drogi, czyli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W listopadzie ub.r. Komisja wystąpiła do MZDW z pismem, w którym pytała co działo się z dokumentacją przygotowaną przez gminę, dotyczącą przebudowy ul. Lipnowskiej, od 2021 r., gdy trafiła ona do MZDW. Mimo pism ponaglających, Komisja do dzisiaj nie uzyskała odpowiedzi na swoje pytania.
Teraz prace komisji przedłużono do 30 kwietnia.

sesja 52 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies