Aktualności

Ostatnia sesja z wotum zaufania

Podczas LIII sesji Rady Gminy Stara Biała, ostatniej w tej kadencji samorządu 2018-2024, podjęto ważne decyzje, ale nie brakowało także podsumowań i wzruszeń.
W środę, 24 kwietnia, w sali obrad Urzędu Gminy pojawiło się 13 radnych. Na początku sesji radni podjęli najważniejsze decyzje. Wszyscy byli za udzieleniem wotum zaufania wójtowi., Sławomirowi Wawrzyńskiemu. Podobnie było także podczas głosowania nad uchwałą udzielającą wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
W dalszej części obrad radni wybrali ławników do sądów w Płocku, podjęli uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała czy przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
Końcowa część sesji była okazją do podsumowań. W wystąpieniach przewodniczącej Rady Gminy, Małgorzaty Lewandowskiej, wiceprzewodniczącego, Jana Sieradzkiego i wójta, Sławomira Wawrzyńskiego, nie brakowało wzruszeń i słów podziękowań. Dziękowano radnym za współpracę na rzecz gminy, pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom.
- W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady LIII sesji rady Gminy Stara Biała – po raz ostatni w tej kadencji samorządu zamknęła posiedzenie Rady Gminy Stara Biała jej przewodnicząca, Małgorzata Lewandowska. Później radni odśpiewali hymn państwowy.
Wszyscy obecni na sesji radni otrzymali specjalną, pamiątkową tarczę.
Dziesięcioro radnych obecnych na LIII sesji spotka się 7 maja na I sesji Rady Gminy Stara Biała kadencji 2024-2029.

sesja 53 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies