Aktualności

Po pierwszej sesji

I sesja Rady Gminy Stara Biała IX kadencji samorządu (2024-2029) miała bardzo uroczysty charakter. Jedyna decyzja, jaka zapadła podczas sesji to wybór przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała.
Zanim cała 15. radnych stawiła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, najpierw wzięła udział w mszy świętej w kościele w Starej Białej, która została odprawiona w intencji nowo wybranych samorządowców. Mszę koncelebrowali m.in. wszyscy proboszczowie z parafii z terenu naszej gminy.
Obrady I sesji otworzyła radna-seniorka Barbara Sporczyk. A sesja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Później przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Anna Kikolska wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze, a kolejnym krokiem było złożenie ślubowania przez radnych. Podjęli oni też decyzję o wyborze przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała. Jedyną kandydatką była Małgorzata Lewandowska, piastująca tę funkcję w poprzedniej kadencji. W tajnym głosowaniu za jej wyborem opowiedzieli się wszyscy radni. – Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie i zrobię wszystko, aby go nie zawieść – mówiła tuż po wyborze Małgorzata Lewandowska.
Po przejęciu prowadzenia obrad nowa przewodnicząca Rady Gminy przyjęła ślubowanie od ponownie wybranego na stanowisko wójta, Sławomira Wawrzyńskiego. I na tym zakończył się porządek obrad I sesji.
Przypomnijmy, że w Radzie Gminy Stara Biała IX kadencji jest pięciu nowych radnych. To Marzena Bonkowska, Anna Brzozowska, Barbara Sporczyk, Mariusz Gawarkiewicz i Krzysztof Paradowski. W radzie jest osiem pań i siedmiu panów. Najliczniejszą, siedmioosobową reprezentację ma KWW M. Lewandowskiej Razem Zmieniamy Gminę, pięciu radnych startowało z KWW Stara Biała 2024, jeden radny (Hubert Murawski) startował z KKW Platforma Obywatelska, a Krzysztof Paradowski i Jan Sieradzki, startowali z własnych komitetów wyborczych.

sesja 1 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies