Aktualności

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

„Rodzina jest pierwszą
i podstawową ludzką wspólnotą.
Jest środowiskiem życia
i środowiskiem miłości”.

Bł. Jan Paweł II

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe są też Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi Prezydent RP odznacza pary. Symbolicznie wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie.

W środę 9 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała gościliśmy 11 par, które w 2012 roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Miło nam było widzieć Dostojnych Jubilatów w dobrym zdrowiu, radosnych i tryskających humorem.

Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zrozumieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, codziennych spraw a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Wawrzyński dziękując Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary:

 1. Mariannę i Dominika Kajkowskich z Kowalewka
 2. Halinę i Pawła Chęcińskich z Trzebunia
 3. Wandę i Józefa Lewandowskich z Włoczewa
 4. Irenę i Wacława Rojewskich z Kamionek
 5. Mariannę i Stanisława Rydzewskich z Nowego Bronowa
 6. Krystynę i Józefa Mielczarek ze Starej Białej
 7. Teresę i Mieczysława Lewandowskich z Wyszyny
 8. Jadwigę i Wiesława Cygańskich ze Starych Proboszczewic
 9. Barbarę i Ryszarda Mikołajczyk z Nowych Proboszczewic
 10. Henrykę i Andrzeja Kozińskich z Nowych Proboszczewic
 11. Alinę i Tadeusza Dużyńskich z Nowych Proboszczewic

W uroczystości wziął także udział Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Wrześniewski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Barbara Kalinowska. Wszyscy życzyliśmy naszym Dostojnym Jubilatom jeszcze wielu wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwości ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia.

Po ceremonii kierownik USC zaprosiła na wspólny toast lampką szampana i tort weselny. Były również dyplomy gratulacyjne, kwiaty, wspólne zdjęcia, rozmowy i wspomnienia w miłej atmosferze. W towarzystwie naszych Jubilatów prawdziwe okazały się słowa, iż „prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” i wcale nie traci ona swego blasku z upływem czasu.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies