Aktualności

Milionowe zmiany w budżecie

sesja 52 www malePodczas LII sesji Rady Gminy Stara Biała radni dokonali milionowych zmian w budżecie gminy na ten rok. Zdecydowali także o kolejnym przedłużeniu prac Komisji Rewizyjnej, która zajmuje się kontrolą problemową w Urzędzie Gminy w zakresie procedowania oraz wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+060 do km 46+730 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”, czyli na wykonanie przez gminę dokumentacji przebudowy drogi.

Więcej

Jubileuszowa "Nasza Gmina"

nasza gmina 50 www maleZapraszamy do lektury jubileuszowego - 50 numeru biuletynu "Nasza Gmina"

Więcej

Spotkanie w Bronowie-Zalesiu

InformacjaWójt, Sławomir Wawrzyński, zaprasza we wtorek, 26 marca, o godz. 18.00, na spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. Spotkanie odbędzie się w świetlicy w Bronowie-Zalesiu. Wójt na spotkanie zaprasza głównie mieszkańców Bronowa-Zalesia i Nowego Trzepowa.

Więcej

Spotkanie w Kamionkach

InformacjaWójt, Sławomir Wawrzyński, zaprasza w poniedziałek, 25 marca, o godz. 18.00, na spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. Spotkanie odbędzie się w strażnicy OSP Kamionki. Wójt na spotkanie zaprasza głównie mieszkańców Kowalewka i Kamionek.

Więcej

Mistrzyni z Ludwikowa

mistrzyni www maleGabrysia Bruzdowicz ma 14 lat i mieszka w Ludwikowie. Właśnie została mistrzynią Europy w swojej kategorii wiekowej w niezwykle widowiskowej dyscyplinie Ninja. To dało jej przepustkę do startu w mistrzostwach świata, które w lipcu odbędą się w Kalifornii.

Więcej

LII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 27 marca 2024 roku (tj. środa) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024-2035. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ulaszewo. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mańkowo. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2024 roku. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Biała”. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. pobierz projekt
 18. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok. Sprawozdanie
 19. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2023 rok. Sprawozdanie
 20. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Sprawozdanie
 21. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023” w 2023 roku. Sprawozdanie
 22. Przedstawienie Raportu ewaluacyjnego z realizacji Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022-2026 obejmujący rok 2022 i 2023. Raport
 23. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2023 rok.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

 

Więcej

Spotkanie z wójtem

InformacjaWójt, Sławomir Wawrzyński, zaprasza w piątek, 22 marca, o godz. 18.00, na spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w hali w Maszewie Dużym. Wójt na spotkanie zaprasza głównie mieszkańców Mańkowa i Nowej Białej.

Więcej

Spotkanie w Brwilnie

InformacjaWójt, Sławomir Wawrzyński, zaprasza w czwartek, 21 marca, o godz. 18.00, na spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. Spotkanie odbędzie się w świetlicy w Brwilnie. Wójt na spotkanie zaprasza głównie mieszkańców Brwilna i Maszewa.

Więcej

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleW sobotę, 30 marca, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny.  Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  poniedziałek – piątek w godz. 10.00 - 18.00, sobota w godz. 8.00-14.00.

Więcej

Spotkanie w Nowych Proboszczewicach

InformacjaWójt, Sławomir Wawrzyński, zaprasza w środę, 20 marca, o godz. 18.00, na spotkanie podsumowujące kadencję samorządu 2018-2024. Spotkanie odbędzie się w strażnicy OSP Proboszczewice. Wójt na spotkanie zaprasza głównie mieszkańców Nowych i Starych Proboszczewic, Włoczewa, Miłodroża, Trzebunia.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies