Aktualności

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleW czwartek, 2 maja oraz sobotę 4 maja, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny.  Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  poniedziałek – piątek w godz. 10.00 - 18.00, sobota w godz. 8.00-14.00.

Więcej

Urząd Gminy nieczynny

ug www malyW czwartek, 2 maja, Urząd Gminy Stara Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Więcej

Mamy pozytywną ocenę

InformacjaW tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza nasz projekt „Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III”, przeszedł pozytywnie weryfikację i został zakwalifikowany na listę do głosowania. Głosowanie rozpocznie się 29 maja i potrwa do 23 czerwca.

Więcej

Ostatnia sesja z wotum zaufania

sesja 53 www malePodczas LIII sesji Rady Gminy Stara Biała, ostatniej w tej kadencji samorządu 2018-2024, podjęto ważne decyzje, ale nie brakowało także podsumowań i wzruszeń.

Więcej

Szkolenie dla rolników

InformacjaMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Płock, zaprasza na szkolenie: „Płatności bezpośrednie”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.05.2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stara Biała (sala konferencyjna).

Organizatorem jest Karolina Patora – Doradca MODR w Warszawie O/Płock (tel. 517-157-580), a wykładowcą: Marcin Warda – Specjalista ds. Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa.

MODR

Konsultacje społeczne

InformacjaZarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” (PGO WM 2030).

Więcej

LIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 24 kwietnia 2024 roku (tj. środa) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
  5. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2023 rok:
   a) przedstawienie Raportu, Raport
   b) debata nad Raportem,
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. pobierz projekt
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2023 rok. pobierz projekt
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. pobierz projekt
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2024 – 2027. pobierz projekt
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. pobierz projekt
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała. pobierz projekt
  14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023. pobierz projekt
  15. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała. pobierz protokół
  16. Sprawy różne.
  17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Chroń pszczoły i inne owady zapylające

pszczoly www maleWojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina o poprawnym wykonywaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin. Pamiętajmy, że nieprawidłowo wykonane zabiegi, w rozpoczynającym się sezonie wegetacyjnym i kwitnieniu roślin, stanowią zagrożenie dla pszczół i innych owadów zapylających.

Więcej

Konsultacje społeczne

InformacjaUrząd Marszałkowski informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Więcej

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

bezpieczne www maleKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Rolnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać zgłoszenia na formularzu załączonym do informacji, do 25 kwietnia.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies