Inwestycje gminne - Rok 2013

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Maszewie Dużym (działka nr ewid. 90). Zaprojektowany budynek będzie posiadał trzy kondygnacje oraz podpiwniczenie. W każdej z trzech kondygnacji nadziemnych przewidziano korytarz i dwie sale lekcyjne,
 • wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
 • dane techniczne budynku:
  • powierzchnia zabudowy - 159,90 m2,
  • powierzchnia użytkowa - 523,10 m2,
  • kubatura - 2250,00 m3.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 6 listopada 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 9 lipca 2014 r.
Wartość robót brutto: 757 265,47 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies