Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach nr 291312W, 291331W

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach nr 291312W, 291331W”

- dofinansowanie – 41 600,00 zł

- całkowita wartość inwestycji – 52 000,00 zł

 

W ramach projektu wykonana została przebudowa dróg gminnych nr 291312W i nr 291331W w miejscowości Nowa Biała w zakresie budowy chodnika, przejść dla pieszych i zjazdu oraz wykonano stałą organizację ruchu.

tablica informacyjna680x464

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies