Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo, gmina Stara Biała

TABLICZKA DZIARNOWO 002

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo, gmina Stara Biała”

- dofinansowanie –  543 429,68  zł

- całkowita wartość inwestycji – 1 095 592,37  zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie Polegało na budowie drogi o długości 1260 mb, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,5 m. Ponadto w ramach zadania wykonane zostały obustronne pobocza o szerokości 0,75 m o konstrukcji z kruszywa łamanego kamiennego, odwodnienie za pomocą rowów, zjazdy publiczne i indywidualne a także oznakowanie drogi.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies