Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

"Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie"

 1. dofinansowanie – 5 000 000,00 zł
 2. całkowita wartość inwestycji – 6 888 000,00 zł

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W o długości 1547,80 m. 1390,80 mb wykonano jako jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, odcinek 157 mb (sięgacz) o szerokości min. 5,0 m wykonano z kostki betonowej. W zakres zamierzenia budowlanego wchodziło również:

 1. budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m;
 2. budowa ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości min. 3,0 m;
 3. budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 1,5 m;
 4. przebudowa sieci elektroenergetycznej, kolidującej z zaprojektowaną drogą;
 5. przebudowa teletechniki;
 6. budowa oświetlenia ulicznego;

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies