Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała

Program Inwestycji Strategicznych

"Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała"

dofinansowanie – 5 000 000,00 zł
całkowita wartość inwestycji – 6 765 000,00 zł

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach następujących odcinków dróg:

Odcinek nr 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowościach Stara Biała o długości 915 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami, odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.

Odcinek nr 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo.

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowościach Kamionki i Włoczewo o długości 2367,32 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.

Odcinek nr 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo.

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowości Nowe Trzepowo o długości 1133 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.  

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies