Budowa ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże

Budowa ul Mickiewiczax640x427

„Budowa ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże”

- dofinansowanie – 1 926 396,44 zł

- całkowita wartość inwestycji – 3 321 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Realizacja zadania polega na budowie ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże na odcinku 746m. Zaprojektowano wykonanie:

- drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, z pasem ruchu szerokości 3,0 m, poboczami o szerokości 0,75 m o konstrukcji z kruszywa łamanego kamiennego,

- odwodnienia drogi na początkowym odcinku poprzez włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy Sportowej, na pozostałym odcinku za pomocą zbiorników retencyjno - rozsączających,

- zjazdów, dojść do furtek, zabezpieczenia sieci kolidujących z zaprojektowaną drogą, oznakowania drogi oraz trawników.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies