Aktualności

Stypendia szkolne 2022/2023

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w Ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą do dnia 15 września br. przez pracowników socjalnych Ośrodka.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające do otrzymania stypendium na rok szkolny 2022/2023 wynosi 600 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie są wliczane np. otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” i jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start”).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-31 / 32 / 33.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies