Aktualności

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

logo opsGmina Stara Biała  przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, na podstawie umowy nr 66/OW_JST/2024 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stara Biała.

        Kwota dofinansowania w 2024 r. wynosi:  78 894 zł
        Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:  78 894 zł

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej podobnie jak w roku poprzednim realizowane będą w ramach pobytu dziennego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Plakat OW 2024

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies