Aktualności

Zdalny odczyt wodomierzy / e-faktura

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Odbiorców postanowiła wprowadzić zdalny odczyt wskazań wodomierzy. W związku z powyższym od końca listopada 2017 r. będziemy sukcesywnie zakładać nakładki radiowe na wodomierze. Proces ten będzie realizowany z podziałem na poszczególne miejscowości na terenie Gminy Stara Biała. Pierwszą miejscowością, w której montowane będą nakładki będzie Brwilno. Mieszkańcy kolejnych miejscowości, w których będą montowane nakładki, będą informowani o tym wcześniej przez inkasenta. Odpowiednia informacja znajdzie się też na stronie internetowej Gminy Stara Biała.

Osobą odpowiedzialną za montaż nakładek będzie nasz pracownik dostępny pod numerem telefonu 661-553-945. Będzie on wyposażony w stosowne upoważnienie oraz identyfikator.

Dzięki wprowadzonym zmianom odczyt wodomierzy będzie odbywał się bez konieczności wejścia inkasenta na posesję, co pozwoli Państwu na zachowanie prywatności oraz znacząco usprawni pracę inkasenta.

Jednocześnie informujemy, iż będzie możliwość otrzymywania przez Państwa faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną, które będzie miał przy sobie pracownik spółki. Osoby, które nie zdecydują się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będą je otrzymywać w formie papierowej dostarczone do skrzynki pocztowej na danej nieruchomości.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies