Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna

W dniu 1 września 2020 r. w siedzibie Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna.

Umowa dotyczy realizacji drugiego etapu inwestycji, którego zakres będzie obejmował według dokumentacji technicznej cały kolektor C oraz kolektor A do studni A40 (licząc od strony Ludwikowa), a więc budowę:

a) Sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. grawitacyjnej DN 200 PP – 4 127,25 mb,
 2. tłocznej: DN 90 PE – 1 381,53 mb,

b) Przyłączy kanalizacyjnych:

 1. DN 160 PP – 175 szt. o łącznej długości 1 406,02 mb.

c) Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. DN 1 500 – 5 szt.,

d) Studni na sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Od DN 600 do DN 1200 – 166 szt.

Koszt inwestycji to: 3.686.314,32 zł brutto.

Wykonawcą robót będzie Konsorcjum Firm:

Lider: Wykonawstwo Robót Wodno – Sanitarnych „Bango” spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki;

Partner: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta

Prace mają zakończyć się 31 maja 2021 r.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku z trudnościami w dojeździe do posesji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap II” dofinansowana będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2 997 003,51 zł, tj. całkowita wartość robót netto.

wfosigw logo

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies