Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Wyszynie

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” na początku września ub.r. podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum firm: lider - Wykonawstwo Robót Wodno – Sanitarnych „Bango” spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, partner - Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap II dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2 997 003,51 zł netto; www.wfosigw.pl

Koszt inwestycji to 3.686.314,32 zł brutto. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2 997 003,51 zł, tj. całkowitej wartości robót netto.

Zakres prac obejmuje, według dokumentacji technicznej, cały kolektor C oraz kolektor A do studni A40 (licząc od strony Ludwikowa), a więc budowę: 4 127,25 metrów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1381,53 metrów sieci tłocznej, 175 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1 406,02 metrów, pięciu przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej, a także 166 studni na sieci kanalizacji sanitarnej.

- Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku z trudnościami w dojeździe do posesji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji – mówi Jarosław Rydzewski, prezes Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”.

wfosigw logo

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies