Aktualności

Uwaga! Woda niezdatna do spożycia

GKSB

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. zawiadamia, że badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Białej, punkt poboru - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, kran w kuchni, pobranej do badań laboratoryjnych wykazały wystąpienie przekroczenia wartości normatywnej parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk (wartość otrzymana- 13, wartość parametryczna- 0), liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk ( wartość otrzymana- 2, wartość parametryczna - 0) - w związku z tym, woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi z miejscowości zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Białej: Biała, Stara Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Dziarnowo, Kowalewko, Kruszczewo, Srebrna od Białej do skrzyżowania z ul. Lipnowską, Nowe Trzepowo (nie dotyczy mieszkańców od ul. Krzywej do torów kolejowych PKN Orlen), Nowa Biała (nie dotyczy mieszkańców położonych od ul. Lipnowskiej do nr Nowa Biała 8 włącznie), Maszewo Duże (ul. Słowackiego nr 64, 66 oraz ul. Szkolna nr 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29), Mańkowo 22, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 27, 28, 28A, 28E.

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. aktualnie prowadzi prace, które przywrócą prawidłowe parametry wody. Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców, gdy wyniki badania jakości wody będą zgodne z normami, a woda przydatna do spożycia przez ludzi.

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. udostępni zastępcze punkty poboru wody:

 1. Beczkowóz przy kościele w Starej Białej w godz. 08:00-22:00,
 2. Na parkingu przy boisku Orlik w Bronowie-Zalesiu w godz. 08:00-22:00,
 3. Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernikach, adres: Kobierniki 34 A w godz. od 07:30 do godz. 22:00.

Link do Komunikatu SANEPIDU: https://www.gov.pl/web/psse-plock/komunikat-nr-2-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-plocku-z-dnia-08042022r-w-sprawie-braku-przydatnosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-pochodzacej-z-urzadzenia-zbiorowego-zaopatrzenia-biala

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies