Usługi opiekuńcze i asystenckie na terenie gminy

belka seniorzy www

Realizacja projektu „Zwiększenie dostępności do usług  społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na terenie gminy Stara Biała ze środków unijnych od 1 stycznia 2020 r., umożliwiła objęcie bezpłatnym wsparciem usługowym 25 mieszkańców przez okres dwóch lat.
Od 4  maja br. z bezpłatnych usług asystenckich korzysta 10 osób niepełnosprawnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Natomiast od 15 czerwca br. z bezpłatnych usług opiekuńczych korzysta 15 osób niesamodzielnych  w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
Z osobami tymi, zrekrutowanymi do projektu przeprowadzono wywiady środowiskowe i podpisano kontrakty trójstronne.
W ten sposób osiągnięto główny cel projektu to jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu, zatem osoby mieszkające na terenie naszej gminy, zainteresowane powyższym wsparciem mogą złożyć deklarację udziału w projekcie w Urzędzie Gminy Stara Biała.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pok. 5, tel. 24 366 87 29.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies