e-Urząd

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

W Urzędzie Gminy Stara Biała, na podstawie zgody Ministra Cyfryzacji, został uruchomiony punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.

epuap1

Punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Pokój nr 21
tel. (24) 366 87 23

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu. Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.

Uruchomienie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP jest jednym z zadań projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, którego Gmina Stara Biała jest partnerem.

Jak uzyskać profil zaufany?

 1. Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego:
  • Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o profil zaufany.
  • Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w dowolnym punkcie potwierdzającym profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedyna konieczna wizyta w urzędzie. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka minut.
  • Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.
 2. Dla osób posiadających podpis elektroniczny:
  • Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku potwierdzamy swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanym certyfikatem.

epuap2

Profil zaufany można wykorzystać m. in.:

 1. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej);
 2. w Platformie Usług Elektronicznych (np. sprawdzenie czy pracodawca opłaca za pracownika składki do ZUS-u);
 3. w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (np. sprawdzenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, sprawdzenie ilości posiadanych punktów karnych);
 4. w wielu innych sprawach (np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej itp.).

Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronach www.pz.gov.pl i www.epuap.gov.pl

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies