Aktualności

Sztandar dla harcerzy

Sobota, 2 października 2021 r. przejdzie do historii Bractwa Harcerskiej Bandery „Białe Wilki” z Maszewa Dużego. Właśnie tego dnia BHB otrzymało sztandar, a jego komandor Krzysztof Nowacki został mianowany harcmistrzem.
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w hali w Maszewie Dużym i była jednym z głównych punktów 1 Ogólnopolskiego Zlotu Organizacji Harcerskich. Chrzestnymi sztandaru zostali Magdalena Adamowicz i Roman Kanafoyski. Wśród gości uroczystości byli m.in. przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała Małgorzata Lewandowska, wójt Sławomir Wawrzyński. – To wielki zaszczyt móc brać udział w tak podniosłej uroczystości. Sztandar dla każdej organizacji sztandar to niezwykle ważny element – mówi wójt Sławomir Wawrzyński. Przewodnicząca Małgorzata Lewandowska dodała, że sztandar powinien być drogowskazem dla harcerzy, wypełniającym płynące z niego wartości.
Po części oficjalnej przyszła pora na część muzyczną, podczas której wystąpili harcerski zespół „Z perspektywy” i grupa Janusz i Przyjaciele.
Bractwo Harcerskiej Bandery jest organizacją harcerską działającą nieformalnie od 2014 roku, a formalnie od maja 2015 r. Pierwotnie była to grupa instruktorów ZHR działająca w ramach Kręgu Starszoharcerskiego Watacha, a później już jako Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Źródło” im. Św. Jadwigi Królowej Polski, które zostało powołane z inicjatywy phm. Krzysztofa Nowackiego i staraniem instruktorów Kręgu Wachta. Jego zadaniem była opieka nad 1 Maszewską Drużyną Harcerzy ZHR „ Białe Wilki”, działającą pierwotnie w strukturach ZHR .
Historia Bractwa Harcerskiej Bandery nieodłącznie wiąże z historią drużyny harcerskiej „Białe Wilki” z Maszewa Dużego. Początkowe działania Stowarzyszenia ograniczały się do pozyskania środków finansowych na prowadzenie działań i rozwój drużyny. W tym czasie zapoczątkowany i realizowany do dzisiaj jest projekt edukacyjny „Maszewskie majsterklepki”, w ramach którego prowadzone są zajęcia praktyczno-techniczne z majsterkowania. W czasie realizacji programu zawiązał się pierwszy zastęp kadrowy Maszewskiej Drużyny Harcerzy, by we wrześniu 2015 r. rozkazem Płockiego Hufcowego ZHR powołana została 1 Próbna Drużyna Harcerzy „Białe Wilki”.
Również w ramach tego projektu młodzi harcerze rozpoczęli zimą 2014 roku budowę swojej pierwszej tratwy, którą w okresie wakacyjnym 2015 roku pierwszy raz spłynęli Wisłą z Płocka do Malborka. Tak zapoczątkowany został kolejny program wychowawczo-szkoleniowy „Wodna szkoła życia”. W 2018 r., kadra drużyny rozpoczęła starania o oficjalną zmianę mundurów zielonych na granatowe mundury żeglarskie. Jednak wówczas w strukturach ZHR praktycznie już nie funkcjonował pion wodny, co bardzo utrudniało tę operację. Dlatego w ramach Stowarzyszenia zaczęto przygotowania do prowadzenia harcerskiej działalności żeglarskiej i wodnej. Rozpoczęły się prace nad nowym statutem i regulaminami. Jesienią 2018 r. zrodził się pomysł powołania i zarejestrowania własnej niezależnej Organizacji Harcerskiej pod nazwą „Bractwo Harcerskiej Bandery”. Prace nad nowym statutem i regulaminami zakończyły się w grudniu 2020 roku. W marcu 2021 r. nowy statut został złożony w sądzie rejestrowym, a zatwierdzony został w czerwcu 2021 r.
Przez działająca od 2014 r. 1 Wodną Drużynę Harcerzy „Białe Wilki” i Gromadę Zuchową „Bractwo Białego Wilka” przewinęło się ponad 300 dzieci i młodzieży ze szkół w Maszewie Duzy, Starej Białej, Wyszyny, Proboszczewic i Siecienia.
Przez te ponad siedem lat harcerze zbudowali trzy tratwy, było siedem wakacyjnych spływów i pokonali ponad 6 tys. kilometrów polskimi rzekami, jeziorami i kanałami.
Bractwo zostało wyróżnione wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swoją działalność. W 2020 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego - Flagą Niepodległości. Dwukrotnie przez Harcerskie Centrum Wyszkolenia Morskiego nagrodą za „Najlepszy Harcerski Śródlądowy Rejs Roku” (2019 i 2020). Trzykrotnie przez Polski Związek Żeglarski wyróżnieniem „Błękitny Spinaker” za „Najlepszy Śródlądowy Rejs Roku” (2018, 2019 i 2020).
Od 2019 r. dzięki życzliwości strażaków z OSP Maszewo i wójta Gminy Stara Biała, Sławomira Wawrzyńskiego, harcerze mają harcówkę w remizie OSP Maszewie. W tym roku w Wyszynie, na terenie udostępnionym nam przez komandora Bractwa, Krzysztofa Nowackiego, rozpoczęła się budowa nowej szkutni, która bazą sprzętową i pozwoli jeszcze lepiej zadbać o sprzęt pływający.
Za dwa lata nasi harcerze chcą dotrzeć na swoich tratwach lub pod żaglami na spotkanie z papieżem w Lizbonie w ramach Światowych Dni Młodzieży. W planach jest też pływanie po Bałtyku.

sztandar www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies