Aktualności

Dodatek osłonowy w 2024 roku

logo opsW dniu 18 stycznia 2024 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 poz. 59).

Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie dodatku osłonowego, konieczne jest spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek o dodatek osłonowy
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składamy do 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kaźmierza 1 – Dział Świadczeń (pokój 4 parter budynku Urzędu Gminy) bądź za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy 2024 — ile wynosi
Dodatek osłonowy może wynosić od 228,80 zł do 822,25 zł - zależnie od dochodu, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego  2 - 3 osobowego,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego  4 - 5 osobowego,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości:
•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego 2 - 3 osobowego,
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego 4 - 5 osobowego,
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r po otrzymaniu przez gminę dotacji z budżetu państwa.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
(24) 367-66-36, (24) 367-66-37 lub tel. kom. 731 039 500

Do pobrania:
-pdfWniosek_o_wyplate_dodatku_oslonowego_-_2024.pdf2.91 MB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies