Aktualności

Rekrutacja: „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o pozyskaniu przez Gminę Stara Biała środków finansowych na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla 9 osób zamieszkałych na terenie gminy - w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Nabór uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu i rekrutacji uczestników dostępne są w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nabór zgłoszeń do Programu potrwa do 5 lutego 2024 r.

Dadatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod numerami telefonów:
tel. (24) 367 66 31, (24) 367 66 33, 731 893 500

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies