Aktualności

Montaż nakładek w miejscowości Ulaszewo i Ludwikowo

Następną miejscowością, w której montowane będą nakładki radiowe na wodomierze przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o. o. będzie Ulaszewo i Ludwikowo.

Każdy odbiorca o terminie montażu nakładki będzie informowany indywidualnie. Osoba umawiająca termin montażu nakładki jest dostępna pod nr tel. (24) 365-61-79 w godzinach pracy spółki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 700 - 1500 , środa: 800 - 1500 .

Pracownicy spółki będą wyposażeni w stosowne upoważnienia oraz identyfikatory.

Jednocześnie informujemy, iż będzie możliwość otrzymywania przez Państwa faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną, które będzie miał przy sobie pracownik spółki. Osoby, które nie zdecydują się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będą je otrzymywać w formie papierowej dostarczone do skrzynki pocztowej na danej nieruchomości.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies