Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie

W dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowo.

Umowa obejmuje realizację pierwszego etapu inwestycji w dokumentacji technicznej oznaczonego jako „Kolektor B” i obejmuje:

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej:
  • Grawitacyjnej DN 200 – 3 403,70 mb
  • Tłocznej DN 90 – 333,04 mb i DN 75 – 2,5 mb
 2. Przyłącza kanalizacyjne:
  • DN 160 – 144 szt. o łącznej długości 1 204,63 mb
 3. Przepompownie na sieci kanalizacji sanitarnej:
  • DN 1500 – 3 szt.
  • DN 1200 – 1 szt.
 4. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej:
  • Od DN 600 do DN 1200 – 128 szt.

Koszt inwestycji to: 3.718.880,03 zł brutto.

Prace mają zakończyć się 30 września 2019 r. Mamy nadzieję, że wykonawca robót, którym jest Zakład Usługowy „Wod-Bud” Zdzisław Kliński zakończy prace w umownym terminie, zachowując przy tym najwyższą jakość wykonania.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku z trudnościami w dojeździe do posesji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I” dofinansowana będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2 559 791,89 zł netto.

WFOS GK Ludwikowo.kanalizacja

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies