Aktualności

INFORMACJA ws. systemu szybkiego powiadamiania

GKSBMając na uwadze jak najwyższy poziom świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, Spółka Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. w Białej, jako Administrator danych uprzejmie informuje swoich Odbiorców, iż w ramach wdrożonego systemu szybkiego powiadamiania istnieje możliwość otrzymania drogą elektroniczną natychmiastowych informacji o zaistniałych zdarzeniach losowych, np. przerwach w dostawie wody lub awariach.

Warunkiem otrzymywania takich informacji w formie SMS jest wyrażenie woli poprzez wypełnienie załączonego druku, w którym zostanie podany numer telefonu komórkowego Odbiorcy.

Uwaga: Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z.o.o. jest Administratorem danych Odbiorców zgodnie z polityką bezpieczeństwa przedstawionej w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.bip.starabiala.pl

pdfOświadczenie woli47.51 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies