Jakie odpady można oddać w PSZOK?

W PSZOK odpady zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio  oznakowanych  pojemnikach/kontenerach.  Właściciel  nieruchomości  nie  może  bez  pozwolenia pracownika PSZOK umieszczać odpadów w pojemnikach/kontenerach.
W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 1. papier;
 2. tworzywa sztuczne;
 3. szkło;
 4. opakowania wielomateriałowe;
 5. odpady zielone;
 6. niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;
 7. przeterminowane leki;
 8. chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe ;
 11. zużyte opony wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące z pojazdów osobowych i jednośladów  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  do  3,5  t - np.: opony od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów, motocykli etc,  niepochodzące  z  działalności  gospodarczej  lub rolniczej,  o rozmiarze  nie  przekraczającym  56  cm  (22  cale)  w  liczbie  do  4  sztuk  liczonych  łącznie  od jednego gospodarstwa domowego na rok. Opony przyjmowane są bez felg;
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady pochodzenia remontowego powstałe  w  gospodarstwach  domowych,  pochodzące  z  drobnych  remontów  prowadzonych  we  własnym zakresie,  niewymagających  pozwolenia  na  budowę,  zamiaru  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych;
 13. popiół z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi oraz ogrzewania wody do celów sanitarnych;
 14. odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałe  w  gospodarstwie  domowym  (np. igły, strzykawki);
 15. tekstylia i odzież.

Zobacz Jak segregować odpady komunalne:
Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazania do PSZOK.

§ 2 ust. 3 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W PSZOK nie są przyjmowane następujące frakcje odpadów:

 1. pozostałości po segregacji (zmieszane);
 2. odpady zawierające azbest;
 3. części samochodowe, np. szyby, zderzaki, fotele, reflektory, elementy karoserii;
 4. odpady poprodukcyjne;
 5. papa;
 6. smoła;
 7. plandeki rolnicze;
 8. opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych;
 9. folie i agrowłóknina rolnicza;
 10. odpady medyczne i weterynaryjne;
 11. odpady  problemowe  i  niebezpieczne  w  opakowaniach  nieoznaczonych,  bez  możliwości  wiarygodnej identyfikacji;
 12. odpady w opakowaniach nieszczelnych;
 13. gaśnice.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies