Do jakiego pojemnika mam wrzucić stare ubrania, ręczniki, obrusy?

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami - odzież i tekstylia oraz obuwie, pluszowe zabawki powstające w gospodarstwie domowym należy przesortować i te rzeczy, z których ktoś może jeszcze skorzystać przekazać albo do organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym, albo do rozmieszczonych na terenie całej gminy pojemników przeznaczonych do ich zbiórki (rzeczy w dobrym stanie, niezniszczone, bez plam i przetarć).

Postępując w ten sposób mamy swój udział w tzw. gospodarce o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywanie przedmiotów, wydłuża życie produktu. Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stara Biała tekstylia można również dostarczyć do PSZOK i pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tekstylia, zwłaszcza te zniszczone, możemy wyrzucać do odpadów zmieszanych, dopiero od 2025 r. zostanie wprowadzony obowiązek wysegregowania tych odpadów. Jednak, tekstylia wrzucone do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (zmieszane), trafią na wysypisko śmieci, gdzie będą się rozkładać przez bardzo długi czas, zanieczyszczając ziemię. Dlatego warto już dziś wysegregować tekstylia, tj. ubrania, obuwie, ręczniki, obrusy, zasłony, itp.

Należy jednak pamiętać, że do kontenerów na tekstylia powinniśmy wrzucać przede wszystkim ubrania, jednak nie mogą być one zawilgocone, zagrzybione. Wrzucenie wilgotnych czy zagrzybionych ubrań lub butów spowoduje, że inne ubrania zawilgotnieją w kontenerze, co z kolei doprowadzi do sytuacji, że konieczne będzie wywiezienie ich na wysypisko, bo nie będą mogły być poddane ani recyklingowi, ani przekazane potrzebującym. Ponadto rzeczy powinny być poskładane, obuwie połączone w pary. W ten sposób zapewniamy 100% recykling, czyli wszystko jest ponownie wykorzystywane.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies