Opłata skarbowa w USC

Dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego czynności urzędowe, jak również wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokość, a także przewidziane od niej zwolnienia, reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

pdfWykaz przedmiotów opłaty skarbowej z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej38.39 KB

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy - I piętro, pokój nr 12 codziennie w godzinach urzędowania lub na konto bankowe Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies