Aktualności

Program „Czyste Powietrze”

logo opsNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świadczenia Rodzinne – nowy okres zasiłkowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dla świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego rozpoczyna się dnia 1 listopada 2021 r. i potrwa do dnia 31 października 2022 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 września do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada prawo do należnych świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczeń za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Fundusz Alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się dnia 1 października 2021 r. i potrwa do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Fundusz Alimentacyjny - Wnioski

Świadczenia z funduszu wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami)

Ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
i wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 31 października 2021 r.

od dnia 1 do 30 września 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 do 30 listopada 2021 r.

do dnia 31 stycznia 2022 r.

od dnia 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października prawo do należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczenia za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

logo opsJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Formy pomocy świadczone przez osoby pracujące w Fundacji IWO Doradztwo Obywatelskie dla osób pokrzywdzonych:

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia,
 • wsparcie prawne w napisaniu pism,
 • analiza dokumentacji prawnej,
 • wsparcie psychologiczne, psychiatry i terapeuty,
 • pomoc w mediacjach.

tel. +48 222 309 900
(wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:
www.numersos.pl

Terminy wypłat świadczeń w lipcu 2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu lipcu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 5 lipiec – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 26 lipiec – świadczenia z pomocy społecznej,
• 27 lipiec – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Zmiany w programie „Dobry Start”

logo opsRealizatorem programu „Dobry Start” od dnia 1 lipca br. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2021/2022 z programu „Dobry Start” można składać elektronicznie od dnia 1 lipca do końca miesiąca listopada br. poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia.

Składanie wniosków w formie papierowej nie będzie możliwe.

Pomoc żywnościowa w 2021 r.

logo opsW dniu 16.02.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stara Biała a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020.

Na podstawie tej umowy pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka pomocy społecznej przekazali w miesiącach; marzec i czerwiec br. łącznie 125 paczek żywnościowych 90 mieszkańcom gminy Stara Biała o wadze łącznej ponad 1 700 kg.

zywnosc auto

Klub Seniora - Harmonogram Czerwiec 2021

InformacjaHarmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników  Klubu Seniora  w ramach projektu
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”
CZERWIEC   2021

Maszewo  Duże Hala Widowiskowo  - Sportowa ( sala 108)
9 czerwca (środa) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                           godz. 17.00 – 18.00  sala 108. p. Marzena Bonkowska
10 czerwca    (czwartek)  sala 108 godz. 16.00 – 18.00  zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska
16 czerwca ( środa) godz. 16.00- 17.00   zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                              godz. 17.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska
17 czerwca ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108  rękodzieło p. Anna Dałek
23 czerwca ( środa) godz. 16.00 – 18.00  sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek
24  czerwca ( czwartek) godz. 16.00 – 20.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek
                                
Dziarnowo  świetlica wiejska
7 czerwca  (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                                         godz. 17.00 – 20.00 p. Marzena Bonkowska
14 czerwca  (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                                         godz. 17.00 – 20.00 zajęcia sportowe p. Kazimiera Pawłowska
28 czerwca  (poniedziałek) ) godz. 16.00 – 20.00  rękodzieło p. Anna Dałek
30  czerwca  ( środa) godz. 16.00 – 20.00  rękodzieło p. Anna Dałek  

Terminy wypłat świadczeń w czerwcu 2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu czerwcu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 14 czerwca – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 24 czerwca – świadczenia z pomocy społecznej i stypendia socjalne,
• 25 czerwca – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu kwietniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 12 kwietnia – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 26 kwietnia – świadczenia z pomocy społecznej,
• 27 kwietnia – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies